PHONG CẢNH HUẾ

  • Tác phẩm: “PHONG CẢNH HUẾ”
  • Kích thước: 25 x 30 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2021
Scroll to Top