Sổ Tay Mini

– Tác phẩm: Sổ Tay Mini

– Kích thước: 6x11cm

– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy

– Năm: 2016

Scroll to Top