Sách Hồi ức kinh thành Huế – đầu thế kỷ XIX

– Tác phẩm: Sách Hồi ức kinh thành Huế-  đầu thế kỷ XIX

– Kích thước: 15,5 x 24cm

– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy

– Năm: 2020

Scroll to Top