THIỆP GIÁNG SINH

– Tác phẩm: Thiệp Giáng Sinh

– Kích thước: 13x18cm

– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy

Scroll to Top