MAN & LOTUS

– Tác phẩm: “MAN & LOTUS”
– Tác giả: Phan Hải Bằng
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/Trucchigraphy- Cyanotype (blueprint)
– Năm: 2012

 

Scroll to Top