SỰ TÔN VINH 1

– Tác phẩm: “SỰ TÔN VINH 1”
– Tác giả: Phan Thị Na
– Kích thước: 90×90 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2019

Scroll to Top