NHÂN PHẨM

– Tác phẩm: “NHÂN PHẨM”
– Tác giả: Lê Tiến Nhân
– Kích thước: 51 x 71 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/trucchigraphy
– Năm: 2020

Scroll to Top