Hộp đựng khăn giấy

– Tác phẩm: Hộp đựng khăn giấy

– Kích thước: 

– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy

Scroll to Top