DU XUÂN

– Tác phẩm: “DU XUÂN”
– Tác giả: Trần Thị Lệ Thìn
– Kích thước: d60 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2020

Scroll to Top