HẠNH PHÚC VIÊN MÃN

– Tác phẩm: “HẠNH PHÚC VIÊN MÃN ” (Bộ 4 bức)
– Tác giả: Phan Thị Na
– Kích thước: 80×120 cm
– Kỹ thuật: Drawing – Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2020

Scroll to Top