SÂU LẮNG

– Tác phẩm: “SÂU LẮNG” (Bộ 3 bức)
– Tác giả: Phạm Đình Thái
– Kích thước: 64×80 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2020

Scroll to Top