HIGHER

– Tác phẩm: “HIGHER” (Bộ 2 bức)
– Tác giả: Lê Tiến Nhân
– Kích thước: 60 x 80 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/trucchigraphy
– Năm: 2019

Scroll to Top