QUẠT TRÒN TỨ THỜI

– Tác phẩm: Quạt tròn Tứ Thời

– Kích thước: D18cm

– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy

– Năm: 2017

Scroll to Top