LỐI THOÁT

– Tác phẩm: “LỐI THOÁT”
– Tác giả: Nguyễn Phước Nhật
– Kích thước: 40×60 cm
– Kỹ thuật: Drawing – Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2018

Scroll to Top