QUẠT – 2020

– Tác phẩm: Quạt – 2020

– Kích thước: D42cm

– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy

– Năm: 2020

Scroll to Top