QUẠT – 2019

– Tác phẩm: Quạt – 2019

– Kích thước: D42cm

– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy

– Năm: 2019

Scroll to Top