HỘP ĐỰNG TRÀ

– Tác phẩm: Hộp đựng trà

– Kích thước: 

– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy

Scroll to Top