CHIỀU TAM GIANG 1

– Tác phẩm: “Chiều Tam Giang” (Bộ 4 bức)
– Tác giả: Nguyễn Thị Nga
– Kích thước: 40×90 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2020

Scroll to Top