HOÀI NIỆM #3

– Tác phẩm: “HOÀI NIỆM #3” (Bộ 3 bức)
– Tác giả: Trần Thị Lệ Thìn
– Kích thước: 90×90 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2019

Scroll to Top