VÒNG XOAY

– Tác phẩm: “VÒNG XOAY”
– Tác giả: Nguyễn Phước Nhật
– Kích thước: 120x120x100 cm
– Kỹ thuật: Whirle – Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2016

Scroll to Top