LIÊN NGƯ

– Tác phẩm: “LIÊN NGƯ” (Bộ 2 bức)
– Tác giả: Nguyễn Phước Nhật
– Kích thước: 60×120 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2017

Scroll to Top