KÝ ỨC LÀNG QUÊ

– Tác phẩm: “KÝ ỨC QUÊ HƯƠNG” (Bộ 2 bức)
– Tác giả: Trần Ánh Phi
– Kích thước: 40×80 cm
– Kỹ thuật: Drawing – Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2014

Scroll to Top