NGẪU #1

– Tác phẩm: “NGẪU #1”
– Tác giả: Phan Hải Bằng
– Kích thước: 80×190 cm
– Năm: 2012

Scroll to Top