Đại Dương #2 – 171x101cm – Trucchigraphy – 2022

Mô tả

– Tác phẩm: Đại Dương #2
– Kích thước: 171x101cm
– Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2022

Scroll to Top