Chơi Video

Nghệ thuật Trúc Chỉ

Trúc Chỉ là Nghệ thuật – giấy, Giấy – nghệ thuật của Việt Nam, một Giá trị Việt mới có điểm khởi đầu và quê hương tại Cố đô Huế.

Nghệ thuật
tạo hình

Nghệ thuật
ứng dụng

Sứ mệnh

“Mang lại cho Giấy thêm khả năng, ‘thoát’ khỏi thân phận làm ‘nền’ trở thành tác phẩm tự thân, độc lập”.

Hành trình Trúc Chỉ

Vườn
Trúc Chỉ

Vườn Trúc Chỉ

Cùng đắm chìm vào không gian nghệ thuật của Trúc Chỉ Graden

Scroll to Top