Ngẫu

  • Tác phẩm: Ngẫu
  • Kích thước:
  • Kỹ thuật: trucchigraphy
  • Năm 2011
  • Giải thưởng công trình tác phẩm xuất sắc nhất của năm –  Hội LH VNHT TT Huế.
Scroll to Top