Ngẫu liên – hội tụ #6

  • Tác phẩm: Ngẫu liên, hội tụ #6
  • Kích thước: 105 x 105 cm
  • Kỹ thuật: trucchigraphy
  • Năm 2020
Scroll to Top