Ngẫu liên, biến tấu Chăm Pa

  • Tác phẩm: Ngẫu liên, biến tấu Chăm Pa
  • Kích thước: 60 x 120 cm
  • Kỹ thuật: trucchigraphy
  • Năm: 2017
Scroll to Top