Hạt gạo mẹ

  • Tác phẩm: Hạt gạo mẹ
  • Kích thước: 80 x 110 cm
  • Kỹ thuật: trucchigraphy
  • Năm:
Scroll to Top