Lời của Sông 2017

Triển lãm nghệ thuật thị giác:
“TRÚC CHỈ- Lời của Sông”- phiên bản 2017

Khai mạc 17h30, ngày 30 tháng 9, năm 2017 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (78 Lê Duẩn- Đà Nẵng) kéo dài đến ngày 14.10.2017.

Triển lãm được thực hiện bởi 10 anh chị em nghệ sỹ thuộc Dự án Nghệ thuật Trúc chỉ Việt Nam, thực hiện trong vòng hơn 3 tháng của năm 2017 và hơn nửa năm của năm 2016.

Triển lãm có các hoạt động chính:

– Trưng bày: hệ thống tác phẩm được thể hiện bằng Nghệ thuật Trúc Chỉ; bao gồm hình tượng dòng sông Trúc chỉ dài >120m, mười hai mô hình trụ đứngTrúc chỉ đa nghĩa, gợi hình ảnh chiếc áo tơi thân thuộc cũng như cấu trúc đặc thù của tín ngưỡng Miền Trung: Linga-Yoni với hệ thống hình ảnh gọi nhớ quê hương… hệ thống tác phẩm Trúc chỉ treo tường cùng chủ đề, motif hình ảnh, khai thác hiệu ứng bề mặt, hệ thống tác phẩm Trúc chỉ được bố trí phần sân bảo tàng khai thác ánh sáng tự nhiên… cùng hiệu ứng ánh sáng, âm thanh và video bổ trợ. Tất cả sẽ được bố trí hòa hợp, thành một “đối thoại” với không gian triển lãm.

Triển lãm được bày tại khuôn viên bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, từ ngoài sân tới bên trong phòng triển lãm tầng một; có sự tương tác và kết hợp với các tác phẩm của các tác giả tham gia trải nghiệm từ các workshop, các tác phẩm này sẽ được trả lại cho tác giả ngay sau khi triển lãm kết thúc.

– Trò chuyện với nghệ sỹ:
Khán giả sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nội dung, tư tưởng và ý nghĩa của tác phẩm triển lãm; về khái niệm, ý niệm, quá trình hình thành và quan niệm của Trúc chỉ với người sáng lập Trúc chỉ và các nghệ sỹ thuộc dự án Nghệ thuật Trúc chỉ Việt Nam. Đặc biệt là đóng góp của Trúc chỉ cho nghệ thuật tạo hình và Đồ họa Việt Nam một loại hình mới và thuật ngữ Đồ họa Trúc chỉ/ trucchigraphy.

Diễn giả: Họa sĩ Phan Hải Bằng- Bộ môn Đồ họa Trường Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế), sáng lập dự án Nghệ thuật Trúc chỉ Việt Nam
Khách mời danh dự: PGS. TS Nguyễn Nghĩa Phương- Khoa Đồ họa Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Người dẫn: Nhà báo Hoàng Văn Minh.

– Workshop: Khán giả và người quan tâm, đặc biệt là sinh viên, nghệ sỹ… sẽ có cơ hội trải nghiệm thực tế với Trúc chỉ trong thời gian triển lãm. Workshop sẽ giúp mọi người tự tay thể hiện một tác phẩm Trúc chỉ theo ý tưởng của cá nhân, với sự hỗ trợ về phương tiện kỹ thuật từ dự án. Các tác phẩm này sẽ được trưng bày cùng với bộ tác phẩm của triển lãm, sau đó sẽ được trả về cho các tác giả sau khi triển lãm kết thúc.

Visual Art Exhibition:

“TRÚC CHỈ- Listen to the river” – 2017 version

Opening at 17:30, 30 September, 2017 at Da Nang Fine Arts Museum (78 Le Duan – Da Nang), lasts until 14.10.2017.
The first version has been display on July 1st, 2016 at Goethe Institute Hanoi.
The exhibition was conducted by 10 Artists of Vietnam Truc Chỉ Art Project, among over 3 months in 2017, and more than half year in 2016.

The exhibition has main activities:

– Display artworks: the system of artworks is represented by Trúc Chỉ Art;
An image of the Trúc chỉ River is more than 120m long, which carry image and spirit of the country side, home land, dreams and dreamers…of people.
With twelve lighting Trúc chỉ pillars, it signifies a unique, evocative image of the dearly familiar rain coat as well as the typical structure of the central belief: Linga-Yoni with visual system of homeland memory …
The system Trúc chỉ works wall-hanging with the same theme, motif image, exploit the surface effect; system of Trúc chỉ works is arranged in the museum courtyard area to exploit natural light … include the system of light, audio and video… All will be arranged in harmony, into a “dialogue” with the exhibition space.

The exhibition is displayed at the Danang Museum of Fine Arts, from the courtyard to the first floor exhibition hall; There is interaction and association with the works of the authors participating in the experience from the workshop, which will be returned to the author immediately after the exhibition is finished.

– Artist talk:
Audiences will have the opportunity to learn more about the content, thought and meaning of the exhibition;
Audiences will have the opportunity to learn more about Trúc chỉ’s concept, process with founder and artists from Vietnam Trúc chỉ Art Project. Especially Trúc chỉ’s contributions to the visual arts and graphic arts of Vietnam a new type and term trucchigraphy.

.Speaker: Artist Phan Hai Bang – lecturer at Graphic Arts Section- College of Arts- Hue University, Founder of Vietnam Trúc chỉ Art Project
.Guest of honor: Assoc. Dr. Nguyen Nghia Phuong – Graphic Arts Faculty of Vietnam Fine Arts University.
.Conductor: Journalist Hoang Van Minh.

– Workshop: Audiences and people of interest, especially students, artists … will have the opportunity to experience the reality with Trúc chỉ Art during the exhibition. The workshop will help people to express their own Trúc chỉ artwork by themselves, with technical, materials’re supportted by the project. These works will be exhibited along with the exhibition, which will then be returned to the authors after the exhibition ends.
* Trúc Chỉ is a new type of paper art- art of paper of Vietnam, which was created by artist Phan Hai Bang, lecturer of Graphic Art Section, College of Arts- Hue University. Based on the traditional papermaking, combination with other methods, techniques, new concept and thinking, raw matarial…Trúc chỉ was bring the art spirit to papermaking by: 1- concept: paper could be an artwwork itself, not only be a background for drawing, printing…2- Technique/ method: build the term Trucchigraphy by combination the papermaking, waterspray and papermaking principle…then created the unique and diferent art language!
Trúc: mean bamboo; Chỉ: mean paper, but Trúc chỉ is not only meanning the bamboo paper, because Bamboo is a symbol of Vietnamese culture and spirit, so Trúc Chỉ mean a new kind of Vietnamese paper art- Art of paper!

Scroll to Top