Nghệ thuật tạo hình​

Chân dung họa sĩ phan hải bằng

Hoạ sĩ

Phan Hải Bằng

Chúng tôi luôn tâm niệm: “Ánh sáng mới, góc nhìn mới và đời sống mới.” Có nghĩa rằng với những gì bình thường nhất, khi được soi rọi bằng ánh sáng nghệ thuật và sáng tạo, sẽ có giá trị và một “đời sống” mới, khác biệt.

Các tác phẩm

Scroll to Top